Tarieven

D’n Opvang werkt met inkomensgerelateerde tarieven (IKG). De prijs die je moet betalen voor de kinderopvang, is dus afhankelijk van je inkomen. Om dit te kunnen berekenen hebben we een “Attest Inkomenstarief” nodig.

Dit attest kan je bekomen:

  • op de website van Kind en Gezin (mijn.kindengezin.be)
  • aan het loket van Kind en Gezin
  • bij inschrijving in D’n Opvang

Om een “Attest Inkomenstarief” op te vragen heb je je identiteitskaart en de pincode ervan nodig.

http://www.denopvang.be/wp-content/uploads/2020/12/AL-63-scaled-900x450.jpg