HUISREGLEMENT

Het huishoudelijk reglement van D’n Opvang is een document dat is samengesteld met inspraak van de ouders.

 

Op vandaag is nog een steeds een participatieproces rondom de inhoud van het reglement bezig.

 

Het huidige reglement werd afgeklopt met de ouders in december 2015. We voorzien een herziening aan het eind van 2016.