Praktisch

Tarieven

D’n Opvang werkt met inkomensgerelateerde tarieven (IKG). De prijs die je moet betalen voor de kinderopvang, is dus afhankelijk van je inkomen. Om dit te kunnen berekenen hebben we een “Attest Inkomenstarief” nodig.

Dit attest kan je bekomen:

 • op de website van Kind en Gezin (mijn.kindengezin.be)
 • aan het loket van Kind en Gezin
 • bij inschrijving in D’n Opvang

Om een “Attest Inkomenstarief” op te vragen heb je je identiteitskaart en de pincode ervan nodig.

 

Sluitingsdagen

Dit zijn de sluitingsdagen van D’n Opvang voor 2018.

 • Maandag 2 April 2018 ( Paasmaandag)
 • Maandag 30 April 2018
 • Dinsdag 1 Mei 2018 (Dag van de arbeid)
 • Donderdag 10 Mei 2018 (Hemelvaart)
 • Vrijdag 11 Mei 2018
 • Maandag 21 Mei 2018 (Pinkstermaandag)
 • Zaterdag 14 Juli 2018 tot en met
 • Maandag 30 Juli 2018
 • Woensdag 15 Augustus 2018
 • Woensdag 17 oktober
 • Donderdag 1 November 2018 (Allerheiligen)
 • Vrijdag 2 November 2018 (Allerzielen)
 • Maandag 12 November 2018
 • Maandag 24 December 2018
 • Dinsdag 25 December 2018 (Kerstdag)
 • Maandag 31 December 2018
 • Dinsdag 1 Januari 2019 (Nieuwjaarsdag)

 

Huishoudelijk Reglement

Download hier het huishoudelijk reglement 2018