Praktisch

Tarieven

D’n Opvang werkt met inkomensgerelateerde tarieven (IKG). De prijs die je moet betalen voor de kinderopvang, is dus afhankelijk van je inkomen. Om dit te kunnen berekenen hebben we een “Attest Inkomenstarief” nodig.

Dit attest kan je bekomen:

 • op de website van Kind en Gezin (mijn.kindengezin.be)
 • aan het loket van Kind en Gezin
 • bij inschrijving in D’n Opvang

Om een “Attest Inkomenstarief” op te vragen heb je je identiteitskaart en de pincode ervan nodig.

 

Sluitingsdagen

Dit zijn de sluitingsdagen van D’n Opvang voor 2018.

 • Dinsdag 01-01-2019 (Nieuwjaarsdag)
 • Maandag 22-04-2019 (Paasmaandag)
 • Woensdag 01-05-2019 (Dag van de arbeid)
 • Donderdag 30-05-2019 (O H Hemelvaart)
 • Vrijdag 31-05-2019 (Brugdag)
 • Maandag 10-06-2019 (Pinkstermaandag)
 • Zaterdag 20-07-2019 tot en met Zondag 04-08-2019
 • Donderdag 15-08-2019 (OLV Hemelvaart)
 • Vrijdag 16-08-2019 (Brugdag)
 • Vrijdag 01-11-2019 (Allerheiligen)
 • Maandag 11-11-2019 (Wapenstilstand)
 • Woensdag 25-05-2019 (Kerstdag)
 • Woensdag 01-01-2020 (Nieuwjaarsdag)

 

Huishoudelijk Reglement

Download hier het huishoudelijk reglement 2019