Inschrijven?

Is er nog plaats?

Als u wil weten of er nog plaats is in onze kinderopvang, bel ons of stuur een mailtje. Als u wil kennismaken met onze opvang maken wij graag wat tijd voor u vrij.

Zo kan u, liefst na afspraak, eens langskomen om het team en onze werking te leren kennen.


Huishoudelijk Reglement

Wanneer je je inschrijft in D'n Opvang stellen we een schriftelijke overeenkomst op. Hierin staat dat je op de hoogte bent van ons Huishoudelijk Reglement.

Download hier het Huishoudelijk reglement 2021.

http://www.denopvang.be/wp-content/uploads/2019/07/2019-a-en-a-350x500.jpg