INFORMATIE

Wie zijn we?

 

D’n Opvang is een moderne kinderdagopvang voor en door ouders met plaats voor 18 kinderen. Per dag worden 4 plaatsen flexibel opengesteld voor ouders die onverwacht opvang nodig hebben.

 

In D’n Opvang worden uw kinderen opgevangen door 3 professionele begeleiders en 9 ouders in opleiding tot kinderverzorger.

 

 

Wat doen we?

 

In D’n Opvang hebben we een dubbele taak. Hoofdzakelijk is D’n Opvang een kwalitatieve reguliere kinderopvang. We wijken echter af van de meeste reguliere crèches in die zin dat we opvang toegankelijk willen maken voor iedereen. In D’n Opvang vertalen we dit in flexibele tarieven en plaatsen. Zo is het tarief volledig afhankelijk van het inkomen van de ouders en reserveren we dagelijks vier plaatsen voor ouders die onverwacht of slechts voor een paar uur opvang nodig hebben.

 

Naast deze functie als reguliere opvang wil D’n Opvang ook inspelen op het moeilijke statuut van werkloze, ongediplomeerde ouders. Omdat we weten hoe moeilijk het is om een opleiding te volgen wanneer je een ouder bent met een beperkt inkomen, bieden we een opleidingsprogramma tot kinderverzorger aan.  Binnen dit programma bieden we een door de VDAB erkende opleiding aan, alsook een stageplaats en opvang voor de kinderen van de deelnemende ouders.

 

We besteden veel aandacht aan een kwalitatieve begeleiding van ouder en kind. In D’n Opvang  zorgen we voor een veilige, huiselijke en warme omgeving voor je kinderen die tegelijk hun ontwikkeling stimuleert. Onze medewerkers begeleiden je kind naar zelfstandigheid.

 

We vinden het belangrijk om een open communicatie met alle ouders te onderhouden. We laten ouders en kinderen wennen en maken per gezin duidelijke afspraken op maat.

Zowel de werking en afspraken zijn een continue dialoog waarbij we rekening houden met de grenzen van flexibiliteit, personeelsinzet en middelen. Het doel is om een kinderopvang met een minimum aan drempels te realiseren zodat iedereen zich welkom voelt.

 

 

Voor wie?

 

D’n Opvang is voor iedereen, zowel werkende als niet-werkende ouders. Het opleidingsprogramma richt zich op ongediplomeerde ouders zonder werk. Voor meer info over de opleiding dient u contact op te nemen met D’n Opvang.

 

Tarieven

Het tarief hangt af van het inkomen van de ouders. Jouw tarief kan je berekenen via https://mijn.kindengezin.be.

Voor verdere vragen kun je terecht in
D'n Opvang.