Kinderarmoedefonds

Kinderarmoedefonds

Al vijf jaar gaan wij de strijd tegen kinderarmoede door kwetsbare mama’s op te leiden tot kindbegeleider. In 2019 werden we door het Kinderarmoedefonds bekroond tot een voorbeeld voor de Vlaamse armoedebestrijding. CKG Kapoentje startte dit project in samenwerking met het Kinderamoedefonds, de VDAB en het Vesaliusinstituut.